Home > In Swedish, Reflections > Flickor och pojkar

Flickor och pojkar

Egentligen bara en fråga: Vi vet att pojkar och flickor bemöts olika i skolan. Vi vet att flickor och pojkar beter sig på olika sätt i skolan. (Ja, detta är inte något som endast sker i skolan, utan snarare mer eller mindre överallt.) Detta vet vi. Men vad sker då om vi lägger till ytterligare en variabel – etnicitet?

Problemet, eller i alla fall ett av problemen, är att dessa olika sätt att bemöta individer baserat på deras kön/genus, är något som upprätthåller maktstrukturer. Som formar olika förutsättningar, baserat på individens kön/genus. Eller så här; barnets villkor är i hög utsträckning baserat på individens kön/genus.

Men vad sker då om vi lägger till etnicitet till denna problematik? Hur ser då maktstrukturerna ut? Vilka villkor skapas då?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: