Home > In Swedish, Reflections > Flickor och pojkar

Flickor och pojkar

Egentligen bara en fråga: Vi vet att pojkar och flickor bemöts olika i skolan. Vi vet att flickor och pojkar beter sig på olika sätt i skolan. (Ja, detta är inte något som endast sker i skolan, utan snarare mer eller mindre överallt.) Detta vet vi. Men vad sker då om vi lägger till ytterligare en variabel – etnicitet?

Problemet, eller i alla fall ett av problemen, är att dessa olika sätt att bemöta individer baserat på deras kön/genus, är något som upprätthåller maktstrukturer. Som formar olika förutsättningar, baserat på individens kön/genus. Eller så här; barnets villkor är i hög utsträckning baserat på individens kön/genus.

Men vad sker då om vi lägger till etnicitet till denna problematik? Hur ser då maktstrukturerna ut? Vilka villkor skapas då?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: