Home > In English, Reflections > Ungdomar får allt sämre kondition – DN.SE

Ungdomar får allt sämre kondition – DN.SE

 

 

Örjan Ekblom, idrottsforskare, uttalar sig om barn och ungas allt sämre kondition:

– Det är omöjligt att få barnen att plötsligt bli jätteaktiva på fritiden. Vi måste satsa på en mer hälsoinriktad skolidrott, där vi får barnen att tycka det är roligt att röra på sig. Då kanske de väljer att fortsätta vara aktiva när de blir äldre.

via Ungdomar får allt sämre kondition – DN.SE.

Uppenbart är detta en helt avgörande fråga för skolan; en skola som måste ta steget från ett ihärdigt fokus på kunskapsförmedling, till individuellt ansvarstagande. Till kritiskt tänkande, till livskunskaper!

Eller så här – kortfattat: individens kognitiva förmåga och utveckling är direkt kopplad till fysisk aktivitet. Däremot inte tvärtom. Med andra ord: du blir inte bättre på idrott genom att öva matematik – men bättre på matematik genom fysisk aktivitet.

Advertisements
Categories: In English, Reflections
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: