Home > In Swedish, Research > Artikel för granskning « UNGMODs

Artikel för granskning « UNGMODs

Idag har Annika och jag skickat in artikeln “Två timmar är lagom” 
– unga som medforskare till deras egen medievärld för granskning till Locus – tidskrift för forskning om barn och ungdomar.

Texten berör delar av det metodutvecklande arbete vid gjorde på Broängsskolan hösten 2009, där elever i årskurs 7 blev deltagare i en metodkurs. För att i nästa steg bli våra medforskare, och samla empiri om jämnårigas bruk av digitala medier på fritiden. Medforskarna bidrog även med intressanta analyser av det empiriska underlag de samlat in.

Särskild fokus i artikeln är på genusmönster, där flickor och pojkar har delvis olika – och delvis lika – relationer till digitala medier, hur dessa används i skola och på fritid. Bland annat skriver vi i artikeln:

Flickorna riktade sin uppmärksamhet mot möjligheterna att spegla och dokumentera den egna personen via fotografering, medan pojkarna syntes bära en oro huruvida dataspelande kan leda till beroende eller andra negativa effekter. Uppenbart speglar dessa teman deras eget användande, där bruket av digitala medier är intimt sammanflätat med storheter som personliga erfarenheter, stereotypa maktstrukturer och kulturella förväntningar. Ett ytterligare sådant område som bär genusstrukturer är möjligheterna att kommunicera med hjälp av digitala medier (t.ex. chatt, SMS, MMS, ringa med mobilen, Facebook/SNS).
[från artikeln]

En annan dimension som berörs i artikeln, är hur digitala medier används – och framför allt tolkas och förstås – i skola respektive på fritiden. Och det är också här som artikelns titel är hämtad. För, som en pojke uttryckte det på frågan om datorn kan vara beroendeframkallande:

”två timmar är lagom /…/annars kanske man blir beroende, ja om det inte är skola förstås” [pojke 1]

Skolan bär sina egna regler …

Nu skall det bli spännande att gå vidare med projektet, mot att i dialog med lärare och elever forma mediapedagogiska projekt för eleverna att arbeta med under vårterminen 2011.

via Artikel för granskning « UNGMODs.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: