Home > In Swedish, Reflections > Låt barnen slippa

Låt barnen slippa

Vad står det i läroplanen om läxor, tror du? Blir du osäker, är det egentligen bara bra. Det finns inte som begrepp. Det existerar inte.

För mig är läxor ett uttryck för att skolan misslyckats med att skapa rätt förutsättningar för eleverna. Skolans arbete skall bedrivas i skolan. Dialogen med hemmet, samverkan med hemmiljön, kan (bör!) ske på andra nivåer, med andra redskap. Läxor är bara en förtäckt form av förtryck, en upprätthållare av maktordning, och ett sätt att disciplinera barn.

Låt mig förklara. Och denna förklaring börjar egentligen i frågan – om vi nu vet så mycket, varför gör vi så lite?! Vi vet att alldeles för många barn mår dåligt på vägen till skolan, ändå gör vi väldigt lite för att förändra något. Vi vet hur en stimulerande lärmiljö bör se ut, ändå är alldeles för många skolor hemska miljöer där ingen (förutom möjligen lärare) skulle vilja tillbringa sin dag. Vi vet att barn dagligen blir kränkta i skolan (av lärare, av klasskamrater, etc.), ändå gör vi skrämmande lite för att förändra detta. Och vi vet att skolan upprätthåller könsmaktordningen, upprätthåller klassklyftor, och allsköns andra maktstrukturer. Vad görs? Alldeles för lite.

nej, nej, nej

Nej, nej, nej! Låt barnen slippa!

Och i detta klimat skickar lärare efter lärare hem läxor med eleverna, när vi vet att det (och här generaliserar jag något för argumentets skull, men argumentets giltighet torde vara svårt att angripa?!) gynnar flickor och missgynnar pojkar, gynnar medelklassens (den välutbildade) barn och missgynnar arbetarklassens barn, missgynnar barn med annat hemspråk. Och så vidare.

Att läxor dessutom inkräktar på barnens (åtminstone de “duktiga” som gör dem) fritid, denna dyrköpa oas bortom samtidens stress och krav, är ett ytterligare problem som vi inte tar på allvar.

Allt detta kokar ner, tänker jag mig, till hur vi ser på barnen. Även om vi kommit långt i relationen till barnen, i hur respekten för barnen ökat, att vi låter barnen vara del av vår vardag och vardagens både sorger och glädjeämnen, så sker något annat i skolan. Det är som att när barnet blir elev råder andra villkor: aldrig att vi skulle tolerera att våra barn kallade varandra hora, bög eller arabjävel i andra sammanhang. Aldrig att vi skulle acceptera att våra barn blir ivägskickade till miljöer där de är konstant oroliga, rädda och nära panik, om det inte var för att de i skolan blivit reducerade till “elever”. Och aldrig att vi skulle acceptera att vi själva skulle bära med oss hemarbete dag efter dag efter dag, bara för att chefen inte kunde styra upp jobbet bättre.

Nä, ut med läxorna. Låt barnen slippa detta missriktade påfund, och låt dem istället få använda fritiden på ett kreativt, utvecklande och lärorikt sätt.

Advertisements
Categories: In Swedish, Reflections Tags: ,
 1. January 19, 2011 at 5:34 pm

  Håller helt med dig, Patrik. Skriver ungefär samma sak i ett manus jag arbetar med. Det här är nog en sak som måste nämnas titt som tätt, många tror att läxor måste finnas eftersom det alltid har funnits och eftersom ingen säger motsatsen. Så varje gång någon skriver som du gör nu, ökar reflektionen hos några. Hoppas jag.

 2. patrikhernwall
  January 19, 2011 at 5:40 pm

  Ja, det är i alla fall en from förhoppning Elza. Man tycker väl att vi borde ha kommit längre nu, men icke nicke, … Våra barn är förtjänta av en stimulerande skola, där lärande är en så självklar ingrediens att det bara fortsätter av sig självt .. oavsett miljö, helt utan behov av hemarbete. Lusten i att lära är drivkraft nog. Och det skulle skolan kunna erbjuda. Jag är helt övertygad!

 3. January 19, 2011 at 6:22 pm

  Helt rätt Patrik! Håller med dig. Jag vet att du pratar om skolan generellt så jag känner mig inte alls påhoppad som lärare till din son. Är glad för dina tankar och utbytet i våra diskussioner.

 4. Ylva Pettersson
  April 30, 2011 at 8:16 am

  Finns det ett värde i repetition? Finns det utrymme inom dagens arbetstid i skolan att repetera i den mängd som forskningen visar är gynnsam? Vore barnen/föräldrarna villiga att lägga till de ca två timmar till skoldagen som skulle motsvara dagens läxtid, för att kunna uppfylla behoven av repetition? Skulle skattebetalarna vara villiga att betala för detta? Tyvärr bygger din retorik här på felaktiga premisser. Att sedan livet är orättvist, vissa har stöttande hemma andra inte det håller jag med om, men det är en annan fråga.

  • patrikhernwall
   April 30, 2011 at 8:05 pm

   Ylva. Jag förstår vare sig vilket ditt argument är, eller vilka de felaktiga premisserna skulle vara.

   I grund och botten handlar detta, tänker jag mig, om kunskapssyn. Vad det är att lära sig, och inte minst vad som är lärandets mål. För mig framstår en strävan efter reflekterande kompetens och kritiskt tänkande som betydligt mycket mer värdefullt än ett repetitivt återgivande av fakta.

 5. Ylva Pettersson
  April 30, 2011 at 9:04 pm

  Jag är absolut en vän av reflekterande kompetens. Men den lär mig inte glosor, vilka prepositioner i tyskan som styr ackusativ, formeln för hur jag skriver ut mellanled i subtraktioner, stegen i en dans o.s.v. Om jag vill bli en skapande, utvecklande dansare måste jag nöta repetitiva moment vid stången timme ut och timme in först… Ingen kan bli kritiskt tänkande utan viss grundläggande kunskap att bygga kritiken på. Det finns former av kunskap som kräver repetition (om du vill tillägna dig dem), och detta tar tid. Om detta ska ske på skoltid uteslutande så måste vi förlänga skoldagen vilket inkräktar på både familjers tid och ekonomi. Du har rätt i att detta kan handla om kunskapssyn.

 6. patrikhernwall
  May 1, 2011 at 8:40 am

  Tack för ditt svar och ditt förtydligande Ylva. Helt övertygad är jag ändå inte .. 😉

  Lika lite som glosor eller grammatiska regler gör mig kompetent att kommunicera på nya språk, hjälper mig matematiska formler att förstå ekonomiska samband. Att utveckla en djupare kompetens i båda dessa områden kräver, tänker jag mig, en praktisk och konkret erfarenhet. Om du sedan vill utveckla din grammatiska förståelse för ex. tyska är det en annan sak, som kräver andra strategier.

  Naturligtvis är vi hela tiden lärande subjekt, alldeles oavsett om vi är i skolan på väg hem, i hemmet, eller i tv-soffan. Men skolan som en statligt styrinstrument måste vara väldigt lyhörd för vilket maktinstrument den är, och vara väldigt väldigt försiktig i att skapa, underblåsa, upprätthålla (etc.) förekommande maktstrukturer. Och där är läxor ett fenomen som snarare upprätthåller än motarbetar förekommande heteronormativa maktstrukturer.

  Det “skolan” ser som väsentligt skall ske i skolan, och inte någon annan stans. Det handlar i grund och botten om ansvar, tänker jag mig.

 7. Ylva Pettersson
  May 1, 2011 at 9:16 am

  Jag förstår hur du menar, och jag förstår det goda uppsåtet (och sympatiserar med det) – men på det sättet får vi aldrig några dansare av världsklass…! Kanske har vi lite rätt båda två, och borde söka efter hur de två ståndpunkterna kan mötas i kreativ synergi, istället för att se dem som motsatser? =)

 8. Peter Hellström
  May 3, 2011 at 4:22 pm

  Jag sympatiserar med dina tankegång att skolarbetet ska bedrivas i skolan med tillägget, huvudsakligen. Jag ser två uppenbara undantag, den första är föga kontroversiell.
  Det är uppgifter av typen: Intervjua en gammal släkting/bekant om hur det var att vara barn när de var små. En uppgift som näppeligen kan utföras under skoltid men likväl har ett stort värde, anser åtminstone jag.
  Den andra situationen är den när ett barn inte har tillskansat sig den kunskap som förväntas och/eller anser läraren att barnet behöver öva mer för att kunskapen ska “sitta”.
  Jag tror alla barn kan lära sig det som läroplanen för grundskolan stipulerar, men inte med samma arbetsinsats. Några gör det utan ansträngning, andra får kämpa hårt.
  I den bästa av världar skulle alla som inte hinner under lektionstid få tillgång till en specialpedagog i det ämnet, oavsett vilket, inte bara kärnämnena. Jag tror inte att skolan någonsin kommer att få de resurserna och därför anser jag att läxor är ett sätt att få alla elever att uppnå målen. Det ger också skolan utrymme att koncentrera sina begränsade resurser till de elever som inte kan få hjälp hemma.
  Jag håller med dig om att glosor inte med automatik gör någon kompetent att kommunicera, men glosor och ordförståelse är en förutsättning för kommunikation.
  När det gäller ekonomiska samband förstår jag inte hur förståelsen för de mest grundläggande orsakerna till dessa skulle kunna förklaras utan ekonomiska formler t.ex. jämviktskurva, avkastningskurva. Jag anser att abstraktionsnivån i formler gör det lättare att applicera dessa i de mest skiftande sammanhang, “allt går att räkna på”. Vi kan åtminstone vara överens om att vi inte är överens. Lycka till med klättringen imorgon och så ses vi på måndag.//Peter

 9. patrikhernwall
  May 3, 2011 at 5:06 pm

  Peter: att göra ex. intervjuer med gamla släktingar är en uppgift som kan vara värdefull, och som kan vara svårare att göra i skolan. (Där kan man ju fundera på detta “i skolan” …, vad skolan är, vad den bör vara, osv. Men lämnar det …) Det är en uppgift som är unik, där individen/eleven kan ta med sig unik information/kunskap till skolan.

  Däremot att eleverna skall bära hem det som inte hinns med i skolan, är en helt annan sak. Och faktum är att det finns inga egentliga belägg för att läxor av denna art skulle vara utvecklande. Däremot en hel del kunskap och erfarenhet som visar att dessa hemuppgifter snarare förstärker skillnader, maktstrukturer, utslagning, etc. Läxor hjälper inte elever att nå målen!

  Låt istället skolan börja i engagemant, i lust, i respekt för individerna. Sträva efter att relevansgöra det s.k. kunskapsstoff som skall läras ut/erövras. Lyckas skolan med det, kommer lärandet inte att stoppas av lektionstider, skolbyggnader eller andra strukturer.

  Härligt med alla kommentarer!!

 1. February 24, 2011 at 5:40 am
 2. April 29, 2011 at 3:25 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: