Home > In Swedish, Reflections > Relevansgör skolan. (Eller lägg ner.)

Relevansgör skolan. (Eller lägg ner.)

Hans Renman

Välformulerat Hans Renman på TÄNK OM, om hur gamla föreställningar biter sig fast och inte lämnar plats för ny kunskap, nya insikter. I det här fallet skolan som bromskloss, som hindrar inte bara förändring. Utan som ett hinder för barns lärande. Det är, onekligen, dags att tänka om. För många, inte minst inom skolvärlden.

Det kanske mest kraftfulla redskap för lärande och kommunikation sedan åtminstone den trycka texten gjorde sitt intåg: och de tusentals barn och unga som varje dag går till skolan blir satta i industrialimens nedslitna kunskapsvärld. Uttrååååååkade. Ointresserade. Meh!

Naivt kan man ju tro att skolan borde sträva efter att stödja barns och ungas lärande.

1:1-forskningens vara eller inte vara « TÄNK OM.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: