Home > In Swedish, Presentation, Research > Keynote vid SMDI, Södertörns högskola

Keynote vid SMDI, Södertörns högskola

Höll en plenarföreläsning vid konferensen “Språket, kroppen och rummet. Multimodala och digitala perspektiv på lärande”, Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Södertörns högskola 2010.11.26, baserat på tentativa resultat från UNGMODs forskningsprojekt. En central tematik i detta arbete, för närvarande, är relationen mellan struktur och uttryck.

Eller med andra ord: hur ungas villkor för multimodal gestaltning är intimt sammanflätade med maktordningar och identitetsmarkörer som genus, ålder, kompetens … men också miljö och mjukvara. Vilket i en mening är vad vi redan visste; maktstrukturer är det filter vari individen söker sin plats, så att säga. Men å andra sidan finns här också plats för en viss förtröstan; det är inte tekniken som är styr och ställer, utan människor. Och människor är i en mening (vill jag tro) enklare att påverka och förändra. Med ett tydligt stöd åt människans kreativitet, finns goda möjligheter att via uppmärksammandet av samhälleliga/kulturella maktstrukturer skapa en grund för ifrågasättande, en grund för att vilja förändra, en grund för att släppa loss lusten till opposition.

Och där ser åtminstone jag en av skolans spännande utmaningar; att ta i anspråk digitala medier inte som ett komplement till redan befintlig pedagogisk-didaktisk arsenal. Utan som en möjlighet att komma vidare, att skapa nya dimensioner av lärande, erfarenhetsutbyte och individuellt skapande.

Digitala medier och ungas multimodala uttryck – nya möjligheter att skapa text, Södertörns högskola, 20101126

View more presentations from hernwall.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: