Archive

Archive for November, 2010

Opening the Box

November 29, 2010 1 comment

Opening the BoxWas today the faculty examinor for the Licentiate Thesis of Sheila Zimic [Mid Sweden University/Department of Information Technology and Media] “Opening the Box – Exploring the presumptions about the ‘Net Generation’“. (I like to see the Box as the Black Box, as holding information about what has really happened. I am not sure that that is the Box Sheila is actually thinking of …)

This is a well written and interesting thesis on the actual characteristics – if there is any – of the Tapscottian N-Geners.

One of the main results of the thesis is that the so well-known societal power structures are repeating themselves. As girls having a lower self-esteem when it comes to use of Internet. But at the same time, they are using it just as much as boys. And so on. Important piece for the challenging puzzle of better understanding och meeting the young people in the contemporary digital society. Looking forward to Sheilas future work!

Keynote vid SMDI, Södertörns högskola

November 27, 2010 Leave a comment

Höll en plenarföreläsning vid konferensen “Språket, kroppen och rummet. Multimodala och digitala perspektiv på lärande”, Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Södertörns högskola 2010.11.26, baserat på tentativa resultat från UNGMODs forskningsprojekt. En central tematik i detta arbete, för närvarande, är relationen mellan struktur och uttryck.

Eller med andra ord: hur ungas villkor för multimodal gestaltning är intimt sammanflätade med maktordningar och identitetsmarkörer som genus, ålder, kompetens … men också miljö och mjukvara. Vilket i en mening är vad vi redan visste; maktstrukturer är det filter vari individen söker sin plats, så att säga. Men å andra sidan finns här också plats för en viss förtröstan; det är inte tekniken som är styr och ställer, utan människor. Och människor är i en mening (vill jag tro) enklare att påverka och förändra. Med ett tydligt stöd åt människans kreativitet, finns goda möjligheter att via uppmärksammandet av samhälleliga/kulturella maktstrukturer skapa en grund för ifrågasättande, en grund för att vilja förändra, en grund för att släppa loss lusten till opposition.

Och där ser åtminstone jag en av skolans spännande utmaningar; att ta i anspråk digitala medier inte som ett komplement till redan befintlig pedagogisk-didaktisk arsenal. Utan som en möjlighet att komma vidare, att skapa nya dimensioner av lärande, erfarenhetsutbyte och individuellt skapande.

Digitala medier och ungas multimodala uttryck – nya möjligheter att skapa text, Södertörns högskola, 20101126

View more presentations from hernwall.

Toothpaste For Dinner

November 26, 2010 Leave a comment

Youth, technology, learning and the brain

November 23, 2010 Leave a comment

In a New York Times article, “Growing Up Digital, Wired For Distraction“, youth, technology, learning and the brain is discussed. With many interesting examples from the contemporary challenged for not just school, teachers, and parents. But also for the kids.

I cant help being a bit confused by the discussion (and research) on whether the brain develops to be something else when its carrier, the subject, plays videogames, surfs the net or writes SMSs. Well, perhaps so. But what I find so much more intriguing is the fact that the brain, and the subject, can adapt to new and completely novel situations and challenges. That we as humans can make sense of what we primarily never experienced.

Well, I think the beauty of it all, is the simple fact stated by constructivist theory/thinkers decades ago: that we make sense of the world. And consequently, that our experiences affect us, affect our thinking, affect our behavior.

Sadly, it seems like the school has a harder time to adapt, to process the new information, to be á jour. To meet not just the demands of the kids, but also to meet the demands of a changing world. Of course, there are plenty of great examples of an updated school. And even more, that should have the merit of being seen as good examples. But, still, there are all to many kids going to school day after day, year after year, not being offered what they should have the right to: being educated for the world they live, and will continue to live, in.

Framtidens kompetenser – vilka är de?

November 12, 2010 Leave a comment

Framtidskompetenser

Var igår på Rektorsakademien och deras uppstart av det mycket ambitiösa – och minst lika viktiga – projekt Framtidskompetenser. Onekligen är grundtematiken “globaliseringen ställer allt fler annorlunda krav på samhället, på både arbetsliv, utbildning, kultur och föreningsliv. Det betyder att vi tillsammans behöver utveckla och nära de kompetenser vi behöver ha i samhällskroppen” både aktuell och utmanande.

I relation till det arbete vi just nu gör i forskningsprojektet UNGMODs blir det tydligt att det många gånger är ett långt steg mellan tillgång till redskap och ett kreativt och uvecklande användande av dessa. Vilket, tänker jag mig, i hög utsträckning handlar om tillslutande strukturer (“skolan”, “lärande”, “examination”, etc.) än ett avsikligt utmanande av mänsklig kreativitet. Eller, med andra ord; vi vet väldigt mycket om förutsättningarna för att uppmuntra kreativitet, innovation, lustfyllt lärande, och så vidare. Men fortsatt ser skolan ut som den gör …

Jag kommer med stort intresse av följa projektet Framtidskompetenser.

%d bloggers like this: