Home > In Swedish, Inspiration, Reflections > “Själamorden i skolorna”

“Själamorden i skolorna”

Ellen Key

Ellen Key

Efter en helg på Ombergs turisthotell, och ett besök på Ellen Keys strand, har jag nu börjat läsa hennes Barnets Århundrade (del II). Där det bl.a. finns ett kapitel (ursprungligen publicerat 1887!) med titeln “Själamorden i skolorna”. I det inledande stycket skriver hon:

Den, som ställdes inför uppgiften att med en pennkniv fälla en urskog, erfore troligen samma vanmaktens förtvivlan, vilken griper reformivraren inför det bestående skolsystemet – detta ogenomträngliga snår av fåvitskhet, fördom och misstag, där varje punkt ägnar sig till angrepp, men varje angrepp blir lönlöst med de nu tillgängliga medlen.
[Ellen Key, 1887/1900 (2000), s.97. Kapitlet “Själamorden i skolorna”]

Hör definitivt till kategorin “ord och inga visor” …

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: