Archive

Archive for September, 2010

Tallinn

September 29, 2010 Leave a comment

Will spend the day in Tallinn together with my colleague in the.GTO.project Andra Siibak, writing an article for a special issue of the Continuum journal.

This article will focus on tweens experiences of gender identity construction in SNS. The primary emprical base is interviews with tweens in Estonia and Sweden. Scary how the gendered power structures are repeated; welcome how the kids are creative.

“Barns och ungas medievärldar”

September 13, 2010 1 comment
BarnetPlatsenTiden

BarnetPlatsenTiden

Idag fick jag på posten författarexemplaren av antologin “Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld” (red: Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg). Mitt bidrag har titeln “Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande”, och knyter an till forskningsprojektet the.GTO.project.

23 september kommer jag att tillsammans med Amira Sofia Sandin, Beth Junker, Lena Lundgren och Kerstin Rydsjö att under ledning av Anette Eliasson diskutera tematiken “Hur kan barnbiblioteken utvecklas och stödjas i sin uppgift att vara samtida, angelägna bibliotek för barn” på årets Bok och Biblioteksmässa i Göteborg.

Finns för nedladdning på Regionbibliotek Stockholm.

“Själamorden i skolorna”

September 6, 2010 Leave a comment
Ellen Key

Ellen Key

Efter en helg på Ombergs turisthotell, och ett besök på Ellen Keys strand, har jag nu börjat läsa hennes Barnets Århundrade (del II). Där det bl.a. finns ett kapitel (ursprungligen publicerat 1887!) med titeln “Själamorden i skolorna”. I det inledande stycket skriver hon:

Den, som ställdes inför uppgiften att med en pennkniv fälla en urskog, erfore troligen samma vanmaktens förtvivlan, vilken griper reformivraren inför det bestående skolsystemet – detta ogenomträngliga snår av fåvitskhet, fördom och misstag, där varje punkt ägnar sig till angrepp, men varje angrepp blir lönlöst med de nu tillgängliga medlen.
[Ellen Key, 1887/1900 (2000), s.97. Kapitlet “Själamorden i skolorna”]

Hör definitivt till kategorin “ord och inga visor” …

%d bloggers like this: