Archive

Archive for December, 2009

IT i grundskolans nya kursplaner

December 4, 2009 Leave a comment

Idag gör jag ett kortare inlägg på Föreningen Datorn i Utbildningens workshop om IT i grundskolans nya kursplaner. Med hänvisning till vad som för närvarande står i utkasten för nya kursplaner i relation till både bruket av digitala medier och inte minst skolans ansvar för att stödja elevernas (de unga individernas!) utveckling mot en samtida och framtida relevant digital kompetens, är det alldeles uppenbart att det behövs nya tankegångar i de högre tornen … Som det nu är formulerat, i den fjärde remissomgången, blir barn och unga berövade vår tids centrala redskap för socialisation, kunskapsutveckling och kommunikation. Visst kan den engagerade läraren (skolledaren, lokalpolitikern, …) som vill se möjligheter, läsa in det i föreliggande förslag. Problemet är att det är så – fortsatt!! – lätt att smita undan. Även om motiven till det kan vara många, finns inga ursäkter för att begränsa våra unga deras rätt till en samtida relevant utbildning och kompetens. Eller, som Fredrik Svensson uttrycker det, tänk om.

Strengthening Synergies

December 4, 2009 Leave a comment

Yesterday, at the workshop Strengthening Synergies: Gender Studies at Södertörn university, I presented preliminary data from the online observations on how tweens construct gendered identities on two different SNS (rate.ee & bilddagboken.se). This data is from the.GTO.project.

Categories: In English, Research Tags: ,
%d bloggers like this: