Archive

Archive for November, 2009

Cyberspace 2009, Brno

November 21, 2009 Leave a comment

Presented tentative results from the.GTO.project at the 7th Cyberspace conference (Brno) today. The theme was “Construction of gender online among young people in Estonia and Sweden”, with data from bilddagboken.se and rate.ee.

Några fler föreläsningar

November 4, 2009 Leave a comment

Under de senaste veckorna, har det blivit några ytterligare föreläsningar:

Tisdag 27 oktober, Skolmässan Älvsjö. “Digitala medier som ett sätt för unga att uttrycka sig på“, presentation av UngMods-projektet.

Onsdag 28 oktober, lärarutbildningen Södertörns högskola.

Tisdag 3 november, Konstfack, Stockholm. “Lärande, digital kompetens och ungas kultur

Onsdag 4 november, Högskolan i Borås. “Barn och ungas medievärldar

Categories: In Swedish, Presentation Tags:
%d bloggers like this: