Archive

Archive for October, 2009

Vad kan vi lära av unga nätkulturer?

October 27, 2009 Leave a comment

Idag 27 oktober skall jag presentera forskningsprojektet UngModsSkolforum, under rubriken “Digitala medier som ett sätt för unga att uttrycka sig på“. Presentationen sker inom ramen för KK-stiftelsens utställning Vad kan vi lära av unga nätkulturer?

%d bloggers like this: