Home > In Swedish, Presentation > Plattform 11

Plattform 11

Skall idag hålla en föreläsning på temat “Skola2.0 – Några reflektioner kring lärande och nya medier”, för Stockholm stad (tillsammans m. bl.a. Øystein Johannessen [hans presentation på slideshare] & Anna Lindqvist Bergander). Ingår i deras föreläsningsserie “Resande mot framtiden – avgång från Plattform 11”:

Stockholm skolwebb, BoSko, Fronter och Hanna är de system som idag fungerar som
utbildningsplattform inom Stockholms stad. Fyra var för sig fungerande system,
uppdelade på de olika skolformerna. De håller ett tag till i sin nuvarande skepnad, men
vad kommer sedan – nya versioner, nya system eller ut i molnet?
Hur ser en fungerande, gemensam utbildningsplattform ut hösten 2011? Vilka
förändringar kan vi genomföra redan idag, vilka krav kan vi ställa på framtida
utveckling?
Internets utveckling, mobilitet, näringslivets krav och skolans behov är några av de
frågeställningar som kommer att belysas i en serie seminarier under hösten 2009.

slideshare

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: