Archive

Archive for September, 2009

Plattform 11

September 11, 2009 Leave a comment

Skall idag hålla en föreläsning på temat “Skola2.0 – Några reflektioner kring lärande och nya medier”, för Stockholm stad (tillsammans m. bl.a. Øystein Johannessen [hans presentation på slideshare] & Anna Lindqvist Bergander). Ingår i deras föreläsningsserie “Resande mot framtiden – avgång från Plattform 11”:

Stockholm skolwebb, BoSko, Fronter och Hanna är de system som idag fungerar som
utbildningsplattform inom Stockholms stad. Fyra var för sig fungerande system,
uppdelade på de olika skolformerna. De håller ett tag till i sin nuvarande skepnad, men
vad kommer sedan – nya versioner, nya system eller ut i molnet?
Hur ser en fungerande, gemensam utbildningsplattform ut hösten 2011? Vilka
förändringar kan vi genomföra redan idag, vilka krav kan vi ställa på framtida
utveckling?
Internets utveckling, mobilitet, näringslivets krav och skolans behov är några av de
frågeställningar som kommer att belysas i en serie seminarier under hösten 2009.

slideshare

%d bloggers like this: